Top billede

Turtagning – Hvordan snakker man med sit barn?

Når man snakker både med sit barn og med sin baby er måden man som forældre gør det på meget vigtig, da det har indflydelse på barnets sociale kompetencer senere i livet.

Ved den lille baby kan man allerede starte en samtale når de ved 2 måneders alderen begynder at sige flere lyde. Det er her turtagning kommer ind i billedet, som drejer sig om at man skiftes til at sige eller gøre noget.

Der er to vigtige ting at huske mht. turtagningen

  1. At svare umiddelbart efter at barnet har sagt noget
  2. At vente på svar og give plads til at barnet får svaret

Turtagning er meget tydeligt når man skiftes til at tale eller sige lyde, men det kan også være at babyen smiler og spræller med armene og man som forældre smiler tilbage og sætter ord på hvad din baby gør.

Hos det lidt ældre barn, kan man svare ved at gentage hvad barnet har sagt og tilføje et spørgsmål, for at fortsætte samtalen, for eksempel: ”Bilen kører” – ”ja bilen kører, hvor kører den hen?”

I begge tilfælde er det vigtigt at huske at give barnet tid til at svare uden at bryde ind og svare for barnet.

4 gode grunde til at turtagning er vigtig?

  • Giver en følelse af handlekraft hos barnet – de oplever at de kan påvirke omgivelserne
  • Giver barnet erfaringer med at indgå i en samtale
  • Udvider barnets repertoire af lyde, ord og måde at bruge sin stemme på
  • Har positiv indvirkning på barnets sociale kompetencer senere i livet – blandt andet bedre evner til at samarbejde med jævnaldrende og voksne og igangsætte sociale interaktioner