Top billede

Vuggestuestart – En stor omvæltning for dit barn

Nedenfor har vores ekspert Stine skrevet et indlæg som kan hjælpe både dig og dit barn til en god start i vuggestue. Indlægget er lige så relevant, hvis dit barn skal starte i dagpleje.

Store omvæltninger

Når dit barn starter i vuggestue, er det en stor omvæltning for barnet, og for jer som forældre. Hvis det for jer som forældre er jeres første møde med institutionslivet, så alt er nyt og skal læres for jer også.

I skal til at have kendskab til institutionens rutiner og rytmer i dagligdagen. I skal i gang med at opbygge tillid og tryghed til nye ukendte voksne, der skal til at tilbringe mange timer hver dag, med jeres kæreste eje. For dit barn er det måske også det første møde med den store verden, og andre mennesker end den tætte familie.

Åbenhed og imødekommenhed er nøgleord

Det tager tid, og det kræver åbenhed og imødekommenhed fra både jer og personalet. Det er derfor vigtigt I videregiver jeres viden om barnet til personalet.

Eksempler kan være:

·      Søvnrytme

·      Soveritualer

·      Hvordan trøster I barnet

·      Bruger barnet sut/sutteklud

·      Barnets sind

Det er også vigtigt I giver udtryk for eventuelle bekymringer og spørgsmål. Det gode samarbejde mellem jer og personalet er af afgørende betydning for jeres barns trivsel og start i vuggestuen. Samarbejde er en gensidig opgave.

Adskillelsen kan føles voldsom

Det er en kæmpe forandring og omvæltning for et lille barn at starte i vuggestue. Adskillelsen fra jer forældre, som er de primære omsorgspersoner, kan være både angstprovokerende og følsom for det lille barn. Barnet skal til at lære, at adskillelsen fra jer, ikke betyder en evig adskillelse, I kommer altid tilbage.

Alt er nyt for dit barn

Barnet skal i gang med at skabe tilknytning til nye ukendte voksne og skal vænne sig til flere børn, og til nye strukturer og daglige rutiner.

Barnet skal vænne sig til nye lyde og dufte, nye sanseindtryk i det hele taget. Alt er nyt og vuggestuen skal til at erobres af barnet.

Alle børn er forskellige

Hvor lang tid en tilknytning og indkøring tager og hvor lang tid det tager før barnet er trygt er meget forskelligt. Det er vigtigt at I som forældre indstiller jer på at være meget fleksibel den første tid. Og den første tid kan for nogle børn være en måned, for andre seks måneder.

Lyt til dit barn

Et barn der reagerer med stærke reaktioner, som fx gråd, afvisning af personalet, manglende søvn m.m. skal have korte intervaller i vuggestuen. Barnet får derved en oplevelse af at dets signaler bliver hørt og at I som forældre kommer tilbage. Lige så stille kan timerne trappes op. Men det skal altid gøres i barnets tempo og i et samarbejde mellem jer og personalet.

Utryghed trækker processen ud

Et barn skal ikke opleve at være utrygt og meget ked af det i alt for lang tid. Det vil aldrig gavne barnet og vil blot trække processen ud. Den daglige tætte og åbne dialog mellem jer og personalet er super vigtig.

Hvad skal I gøre når I har takket ja til institutionsplads?

Det er meget forskelligt fra vuggestue til vuggestue, hvordan den første tid forløber. Når I har sagt ja til en vuggestueplads, er det en rigtig god ide at ringe til vuggestuen og aftale hvordan den første tid forløber og hvad deres tanker og erfaring omkring det er. Her aftaler I den første dag, og hvem der tager imod jer og møder jer der. Og husk, at ingen spørgsmål er dumme spørgsmål. Spørg om alt hvad I har på hjertet i starten, så I som forældre bliver trygge og får ro i maven. Det vil uden tvivl smitte af og have indvirkning på jeres barns oplevelse af vuggestuen.

 

Held og lykke med vuggestue start og jeres måske nye liv!