Herunder kan du finde inspiration til hvordan du bedst styrker dit barns udvikling. Du får vores eksperters bedste råd til hvordan dettes gøres og hvad du skal kigge efter hos dit barn for at give det, de bedste betingelser.

Hvis du har yderligere spørgsmål til vores eksperter, kan du nederst på denne side stille yderligere spørgsmål til dem, og de vil forsøge at besvare dine spørgsmål så hurtigt som muligt.

Lizzi Sahl er motorik- og talepædagog samt Marte Meo terapeut. Hun har arbejdet med børn og forældre igennem mere end 25 år og har erfaring fra arbejdet i både daginstitutioner og skoler. Hun har ledet en Sprog-motorik gruppe for børn i alderen 4-6 år og har yderligere i mange år haft Åben Rådgivning for forældre med småbørn. Som Marte Meo terapeut har hun lavet video analyser af børn med udfordringer i forhold til relationer mellem børn og voksne.

Freddy Sahl er autoriseret psykolog, cand. Pæd. Psych., godkendt specialist i pædagogisk psykologi.
Har mange års erfaring med rådgivning og terapi af børn og familier i både offentlig og privat regi.
Efterspurgt som foredragsholder, supervisor og uddannelseskonsulent.

Stine Hofgaard Møller er uddannet pædagog og har over 18 års erfaring. Hun har gennem hendes uddannelse tilegnet sig kompetencer og erfaring med de helt små omsorgssvigtede og udsatte børn samt unge kriminelle. Hun har stor erfaring som vuggestuepædagog og finder glæde og mening i arbejdet med de små børn, da der i barnets første 3 leveår sker en enorm udvikling. Denne udvikling føler Stine sig meget beæret over at være en del af. Hun er fagligt fyrtårn og har været indkøringspædagog for uendeligt mange familier. Forældresamarbejde er en naturlig og vigtig del af arbejdet i vuggestue, og hun har en grundig og stor praksiserfaring i at være medskabende til det gode samarbejde omkring fælles mål, nemlig børnene.

Hvordan kan du bedst styrke dit barns udvikling?
Fra fødslen er det vigtigt, at du både lægger dit barn på maven og på ryggen. Fra maveliggende stilling vil dit barn begynde at løfte hovedet og derved få større overblik over sine omgivelser. Senere begynder det at trille rundt og bevæge sig fremad i kryb, kravl og dernæst oprejst stilling. Nogle babyer kan fra start ikke lide at ligge på maven, men læg det alligevel i mindre intervaller og udvid gradvist, når dit barn er okay med det. Fra rygliggende stilling vil dit barn kunne eksperimentere med ting, som hænger over dets hoved og frit bevæge arme og ben.Tæt og god kontakt er fundamental
Det vigtigste er, at du har en tæt og god kontakt med dit barn og at du iagttager, hvad dit barn er optaget af her og nu, således, at du kan tilbyde dit barn noget stimulerende legetøj, som passer til dets udviklingstrin.Hvordan finder du dit barns udviklingstrin?
Se og følg dit barn og lad dit barns reaktion på forskellige stimuli være din ledetråd. Det lille barn fastholder blikket, det smiler, det spræller og rækker ud efter ting eller det er uinteresseret. Det lidt større barn kryber, kravler selv hen til det, som har interesse. Et endnu større barn formulerer og udtrykker selv, hvad det er interesseret i.
Koncentration og læring bliver yderligere styrket, når du sætter ord på og taler med dit barn om det, dit barn viser interesse for. Det gælder på alle alderstrin også selvom dit barn endnu ikke har noget sprog.Hvordan vælger du det rigtige legetøj?
Samtale og interesse fra din side samt mulighed for udfordring og eksperimenteren for dit barn, er vigtige elementer i forhold til valg af legetøj på de forskellige udviklingstrin.
Hvis dit barn viser interesse for noget i dagligdagen, som er uhensigtsmæssigt at lege med, er det din opgave at omsætte interessen til noget mere hensigtsmæssigt. For eksempel hvis dit barn vil lege med stikkontakter. Her må du prøve at forstå, hvilken udfordring barnet er draget af og omsætte beskæftigelsen, så den indeholder samme udfordring, i dette tilfælde “at få noget til at passe i”. En putkasse eller lignende ville således være en god erstatning for stikkontakten.
Når dit barn bliver lidt større, vil interesserne blive udvidet. Alt hvad der kan drejes, åbnes og lukkes, vand, klatre op på, hoppe ned fra og hvad der ellers findes af dagligdags ting, Her er det igen vigtigt at du omsætter en uhensigtsmæssig beskæftigelse til en hensigtsmæssig. For eksempel potter, pander og kopper, grydeskeer, et legekomfur med låger, vandlegetøj, måtter og moduler.
Når dit barn bliver endnu større og får lidt mere overblik og bliver interesseret i social kontakt, er der mange muligheder for valg af legetøj. Når dit barn viser interesse for at sætte ting sammen kan bl.a. puslespil, spil, togbane og klodser være et godt valg.

Motorisk udvikling er vigtig
På alle udviklingstrin er det stimulerende og udviklende for motorikken, at dit barn har mulighed for at gynge, tumle, rutche, hoppe, balancere, vippe, bygge og kaste. Et godt alternativ til indretning i hjemmet ville være et hjørne med madrasser og moduler, hvor barnet har mulighed for at tumle.

Hvorfor er det vigtigt med en god motorik?
Undersøgelser fra Statens Institut for Folkesundhed har vist, at hvert 3. barn der når skolealderen, er motorisk ubrugte børn. Det betyder, at de kan have svært ved at sidde stille på en stol, have svært ved at holde på en blyant og at klippe, have svært ved at gribe en bold, have svært ved at cykle. Disse børn er ofte meget urolige og har ofte sociale problemer, fordi de har svært ved at følge med i de andre børns leg. Alt dette er et resultat af for lidt motorisk stimulering helt fra barnets fødsel. Barnet er måske blevet sat og stablet op med puder, inden barnet har været i stand til aktivt selv at sætte sig op. Passivitet og for mange stillesiddende aktiviteter på de efterfølgende udviklingstrin har måske gjort, at barnet ikke har fået styr på balance og kropsbevidsthed og derfor ofte falder over små forhindringer og bumser ind i ting.
Jo mere barnet får mulighed for motorisk at bruge og afprøve sin krop i førskolealderen, jo større mulighed er der for, at barnet kan sidde stille og koncentrere sig, når det er nået til skolealderen. Barnets første leveår er derfor utrolig vigtige i forhold til den videre udvikling.

Vi vil gerne hjælpe
Hvis du oplever udfordringer med dit barn, har spørgsmål til udviklingstrin, motorik, samspil med andre børn og voksne eller sociale relationer, så stil os endelig et spørgsmål nedenfor og vi besvarer så hurtigt som muligt.